Fiskräknaren i Hemulån är nu igång.

 http://fiskdata.se/raknare/live/live.php?locationId=108

 

 

Harrdomen finns nu under Om föreningen/fiskedomar